OM KLUBBEN / OM MARIDALEN ROTARY KLUBB

Hva er Rotary og hva gjør Rotary?

Rotary er et globalt yrkesbasert kompetansenettverk for mennesker med et tydelig sosialt engasjement som synliggjøres gjennom prosjekter og aktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  Medlemmenes yrkeserfaring er grunnlaget for utvikling av den totale kompetansen som klubben besitter. Kompetansen har også et element som vi kaller fritidskompetanse, og er aktiviteter som medlemmene mestrer. 

Prosjektene og aktivitetene vi utfører, og som gagner andre deler av samfunnet, utgjør det sosiale engasjement! Den samlede kompetansen i klubben vil gjennom aktiv markedsføring og kommunikasjon være et solid fundament for verving av nye medlemmer, og for klubbens interne utvikling

Maridalen Rotary Klubb ble stiftet 9. mai 1975 og er en del av Rotary International. Klubben har 25 medlemmer i alderen 35 år og oppover. Klubben er en yrkesorganisasjon med hovedfokus på nærmiljøet og representerer et tverrfaglig nettverk med allsidighet i yrker og erfaringer, fritidssysler og interesser. Hver torsdag treffes medlemmene til foredrag som spenner vidt fra politikk til helse og kultur. Det er både eksterne foredragsholdere og foredrag av klubbens egne medlemmer, med etterfølgende diskusjoner.

Klubbens drift finansieres ved medlemskontingent.

Klubben har et fond opprettet av et av medlemmene. Fondet skal finansiere prosjekter både i nærmiljøet og internasjonalt. Eksempler på prosjekter i nærmiljøet er minnesmerker på Sverre Enevolds plass, bauta etter Laila Schau Nilsen og parkbenker. Eksempler på internasjonale prosjekter er støtte til prosjekter i Afrika  med solcelleanlegg i landsbyer, toaletter ved landsbyskoler og  støtte til skole og bibliotek. Se liste over prosjekter og beskrivelse av enkelt prosjekter under fanen Prosjekter. 

For klubbens vedtekter klikk her.


Hva kan Rotary tilby?

  • En arena for egenutvikling, sosial og faglig nettverksbygging
  • Bli kjent med ressurspersoner og yrkesutøvere i ulike yrker
  • Innsikt i viktige aktuelle saker i lokalsamfunnet, nasjonalt og internasjonalt
  • Delta i lokale prosjekter
  • Bidra til gjennomføring av humanitære og internasjonale prosjekter
  • Bidra til internasjonal forbrødring og forståelse mellom folkeslag
  • Du er velkommen til å besøke Rotaryklubber i alle land
  • Hyggelige klubbmøter og sosiale sammenkomster


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nordberghjemmet
Adresse: Carl Kjelsens vei 23 C
Postnummer: 0860
Sted: OSLO
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 17:00
Møtespråk: no


Klubbens møter denne måneden

Klubbmøte

2024-05-23 17:30 - 18:30

Klubbmøte

2024-05-30 17:30 - 18:30

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...